Zapisy

Zapisy
Zapisz się wypełniając poniższy formularz lub wyślij email na adres piotrek@vivasalsa.pl podając: imię, nazwisko oraz datę rozpoczęcia kursu

Uzupełniając powyższy formularz przekazujesz swoje dane osobowe w celu zapisania się na kurs tańca. Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1. lit. a), b) i f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest kontakt z osobą wypełniającą formularz.

Administratorem twoich danych osobowych będzie Piotr Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR PAJĄK VIVACLUB, ul. Kazimierza Wyki 10/14, 31-228 Kraków, NIP: 9451976819, numer tel. 503 547 574, adres e-mail: piotrek@vivasalsa.pl.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, księgową, organizacyjną, prawną, dostawcom kart sportowych oraz ubezpieczycielom.

Ze względu na korzystanie z globalnych usług informatycznych dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, w szczególności USA (Google LLC, Microsoft Corporation). Przekazywanie danych opiera się na przesłankach wskazanych w Rozdziale V RODO, przede wszystkich w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa oraz standardowe klauzule umowne. Podanie danych osobowych równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzania danych w państwie trzecim, gdzie standardy ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w krajach Unii Europejskiej.

Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do dostępu w każdym czasie do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, a także prawo udostępniania danych innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, która podała dane ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania. Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, która go wnosi.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji odpowiedzi na zapytanie, a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych, chyba że przetwarzanie danych odbywać będzie się na innej podstawie, w szczególności dane będą potrzebne do wykonania umowy o udział w kursie tańca lub wydarzeniu organizowanym przez administratora danych.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie zostaną użyte do profilowania.