MyBenefit

Akceptujemy bez dopłat i bez kaucji!

W chwili wejścia na salę należy podać pracownikowi Klubu kod otrzymany z systemu MyBenefit.
W przypadku pojedynczych wejść pracownik umożliwi uczestnikowi zajęć skorzystanie z usługi po sprawdzeniu i akceptacji kodu w systemie.
W przypadku karnetów po akceptacji kodu w systemie MyBenefit uczestnik zajęć otrzyma własny karnet.