Medicover

Akceptujemy bez dopłat i bez kaucji!

Medicover upoważnia właściciela do JEDNORAZOWEGO skorzystania z zajęć tanecznych w jednym dniu. Rejestracja wejść odbywa się przed zajęciami.

Użytkownik Medicover wysyła SMS o treści 684 na numer 661-000-556
Medicover potwierdza SMSem wysłanym zwrotnie na telefon komórkowy Użytkownika OK oraz na telefon komórkowy Partnera kod autoryzacji (z numerem wejścia - miejsca lub usługi) – który stanowi podstawę do weryfikacji wejścia. Osoba upoważniona przez Partnera dokonuje porównania kodów przesłanych przez OK System. Jedynie zgodność kodów jest jednoznaczna z akceptacją wyświadczenia konkretnej usługi.