FitProfit

Akceptujemy bez dopłat i bez kaucji!

Karta FitProfit upoważnia właściciela do JEDNORAZOWEGO skorzystania z zajęć tanecznych w obrębie danego kursu w jednym dniu.
Rejestracja wejścia odbywa się przed zajęciami. Posiadacz karty okazuje pracownikowi klubu kartę FitProfit wraz z dokumentem tożsamości (celem weryfikacji) oraz składa czytelny podpis na liście wejść.