Benefit Systems

Akceptujemy bez dopłat i bez kaucji!

Akceptujemy wyłącznie kartę MultisportPlus. Karta upoważnia właściciela do JEDNORAZOWEGO skorzystania z zajęć tanecznych w jednym dniu.
Rejestracja wejścia odbywa się przed zajęciami. Posiadacz karty okazuje pracownikowi klubu kartę MultisportPlus wraz z dokumentem tożsamości (celem weryfikacji).