Regulamin


1. Każda osoba przebywająca na terenie gdzie odbywają się zajęcia jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu
2. Zajęcia odbywają się w terminach i miejscach podanych na stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc zajęć po uprzednim poinformowaniu kursantów. Wszelkie informacje będą przekazywane drogą telefoniczną, mailową na fb lub za pomocą strony internetowej www.vivasalsa.pl.
4. Na zajęciach wymagana jest zmiana obuwia na obuwie nieniszczące parkietu.
5. Rezerwacja miejsca podczas zapisów na kursy następuje na podstawie kolejności zgłoszeń, a liczba miejsc w grupie jest ograniczona.
6. Start grupy jest uwarunkowany minimalną liczbą uczestników.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie instruktorowi ważnego karnetu przed ich rozpoczęciem.
8. Osoba posiadająca kartę naszego partnera (np. Multisport Plus) ma obowiązek zarejestrować wizytę w obiekcie przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników kursu na terenie miejsca zajęć.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i wypadki uczestników zaistniałe podczas zajęć.
10. Uczestnicząc w zajęciach kursant wyraża zgodę na możliwość użycia jego wizerunku w celach promocyjnych (na przykład krótkie relacje publikowane w mediach społecznościowych celem promocji szkoły i inne)